tfda_building_side.jpg

CHANGE OF LOCAL TECHNICAL REPRESENTATIVES

 

2.   The Authority would like to notify all dealers of medicines in Tanzania that we have introduced new system of handling changes related to change of Local Agents (Local Technical Representatives) representing various registrants of Medicines in Tanzania.

3.   The change has been made taking into account changes in our work processes and implementation of the Tanzania Food, Drugs and Cosmetics (Fees and Charges) Regulations, 2015.

4.      With effect from 1st January, 2016, registrants of medicines requesting for changes of Local Agents will be required to apply by filling in special application forms (No. TFDA/DMC/HVR/F/004) in order to facilitate administrative procedures pertaining to the change.

5.      Dealers are advised to collect the form from Counter number 4 (Registration of Medicines, Cosmetics and Medical Devices), fill in as appropriate and return it to the same counter in order to facilitate invoicing and subsequently payment of the fees as specified in the First Schedule of the Regulations. The form can also be downloaded from the TFDA website

KUIDHINISHWA KWA KANUNI MPYA ZA ADA NA TOZO ZA MWAKA 2015

Mamlaka ya Chakula na Dawa  (TFDA) ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto iliyoundwa chini ya Sheria ya Chakula Dawa na Vipodozi, Sura 219.

TFDA inapenda kuwajulisha wadau wake na umma kwa ujumla kuwa Kanuni mpya za Ada na Tozo za mwaka 2015 (The Tanzania Food, Drugs and Cosmetics <Fees and Charges> Regulations, 2015 - GN.464) zimeidhinishwa na Mhe. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Kanuni hizi zinafuta Kanuni za awali za mwaka 2011 na zimeainisha ada na tozo mpya kwa huduma zitolewazo na TFDA.  

Kanuni hizi mpya zitaanza kutumika rasmi tarehe 01 Januari, 2016. Wadau wote mnatakiwa kuzipitia Kanuni husika na kuanza kufanya malipo kwa mujibu wa Kanuni hizi. Kanuni tajwa zinapatikana kwenye tovuti ya TFDA na vilevile kwenye ofisi za Makao Makuu na ofisi zote za Kanda za TFDA zilizopo Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma, Dar es Salaam, Mtwara na Tabora.

Fungua hapa ili uweze kuona ada na tozo mpya

Online Application Service

Importation and Exportation Permit application system.

To apply, Click here

User manual for assistance

Customer Support Contacts
1. Food:
    +255743 110564
2. Drugs:
   +255743 110974
3. Cosmetics:
  +255743 110657
4. Medical Devices:
   +255743 110375
5. Customer Care:
    +255744549357 /+255744473721
6. Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Customer Registration Form for Identification Number

1. Tanzania Food and Drugs Authority (TFDA) wishes to inform its customers that, all permits for importation and exportation of food, medicines, cosmetics and medical devices, will be processed online through TFDA import and export portal. More Information

2. Mamlaka ya Chakula na Dawa (TFDA) inapenda kuwataarifu wateja wake kuwa, maombi yote ya vibali vya kuingiza nchini na kutoa nje ya nchi bidhaa za chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba, yatawasilishwa TFDA kwa njia ya mtandao (Online Import and Export Permits Application). Habari zaidi

Download TFDA Customer Registration form for Online Application (should be filled and submitted back to TFDA for Identification Number issuance)

Training on Medicine Evaluation and Registration

 A consortium of SoP-MUHAS and TFDA was recently awarded a designation as a Regional Centre of Regulatory Excellence (RCORE) in medicines evaluation and registration.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE APPLICATION DETAILS

Import and Export Control System - (TFDA Staff Only)

Adverse Drug Reactions (ADRs)

Have you suffered an adverse drug reaction? If so consult your healthcare provider.

Read more: Adverse Effects

Tanzania Clinical Trial Registry

Now you can register your Clinical Trial ( i.e. Protocol Registration ) online through the Tanzania Clinical Trial Registry (TzCTR).

To access Clinical Trials Registry: Click Here!